POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privatnosti

Uvodne napomene

Ova Politika privatnosti (dalje: Politika), zajedno sa Uslovima korištenja, reguliše način na koji društvo e-GO d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4203120250003,sa sjedištem u ulici Rajlovačka bb, 71 000 Sarajevo, BiH (u daljem tekstu: Društvo) kao voditelj obrade prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke korisnika svojih usluga (u daljem tekstu: Vi/Klijenti).
Kao Vaš poslovni partner, opredijeljeni smo na poštivanje svih relevantnih standarda u načinu ophođenja prema ličnim podacima, a naročito:

 1. Zakona o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik BiH 49/06)
 2. Opće Uredbe o zaštiti podataka (GDPR)


Politika se primjenjuje samo na usluge koje mi kao Društvo nudimo Klijentima, kao i na sve povezane aktivnosti sa našim uslugama poput anketa, aktivnosti na društvenim mrežama, promocijama i drugim marketinškim aktivnostima.

Koje podatke prikupljamo i za koju svrhu?
Prikupljamo samo one lične podatke Klijenata koji su nam neophodni radi uspostavljanja poslovnog odnosa i kvalitetnog pružanja usluga. Podatke koje prikupljamo svrstavamo u sljedeće grupe:
1. Podaci koji su potrebni isključivo za uspostavu poslovnog odnosa i plaćanje usluga:
Podaci o lokaciji punjača;

 • Kontakt podaci poput e-mail adrese, korisničkom imena, broja telefona;
 • Slike punjača koje su pohranjene na aplikaciji;
 • Podaci koji su potrebni u statističke svrhe, s ciljem unaprijeđenja iskustva korištenja usluge u pogledu njene funkcionalnosti i sigurnosti;
 • Informacije o uređaju;
 • Informacije o korištenju aplikacije i usluge;
 • Podaci potrebni za analizu lokacije i korištenja vozila:
 • Lokaciju grada ili države;
 • Poštanski broj;


Pravni osnov za prikupljanje podataka
Pravni osnov za prikupljanje podataka sadržan je u čl. 6. tač. a) i b) Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, a koji podrazumjevaju:

 1. prikupljanje podataka kako bi Društvo ispunilo obaveze predviđene zakonima relevantnim za pružanje usluge.

 2. prikupljanje podataka kako bi potencijalni korisnik usluge stupio u ugovorni odnos sa Društvom i koristio uslugu za koju je zainteresovan.


Sigurnost i čuvanje podataka
U obradi ličnih podataka, Društvo preduzima sve tehničke i organizacijske mjere s ciljem postizanja sigurnosti podataka zasnovane na važećim regulatornim standardima.

U slučaju bilo kakvog sigurnosnog incidenta, Društvo će preduzeti sve mjere i u roku od 72 sata obavijestiti nadležna tijela i nositelje podataka putem dostavljenih kontakata o sigurnosnom incidentu i eventualnim posljedicima i rizicima proizašlim iz takvog incidenta.

Podaci Klijenata se čuvaju u zavisnosti od načina na koji su prikupljeni. Ukoliko ste podatke dali na temelju Vaše saglasnosti, čuvanje traje sve dok je validna Vaša saglasnost. Ukoliko ste podatke dali s ciljem korištenja usluge, podaci se čuvaju onoliko dugo koliko ste korisnik usluge. Prestankom korištenja usluge, brišu se i Vaši podaci i neće biti korišteni za svrhe za koje su bili do tada korišteni.

Dijeljenje podataka sa trećim stranama
U svrhu osiguranja najkvalitetnijeg korisničkog iskustva i zadovoljavanja regulatornih zahtjeva, Vaše informacije možemo dijeliti sa sljedećim trećim stranama:
1. Poslovni partneri

 • Možemo dijeliti Vaše informacije sa poslovnim partnerima koji učestvuju u našim marketinškim aktivnostima i koji osiguravaju popuste za korisnike, kao i druge oblike pogodnosti.
 • Marketing oglasi se mogu pojaviti kod Klijenata putem e-mail pošte ili notifikacijama prilikom korištenja interneta i aplikacije Društva. Od dijeljenja Vaših podataka i slanja naših marketinških poruka možete odustati u bilo kojem trenutku putem “option out” opcije u marketing obaviještenjima ili slanjem e-maila na kontakt iz odjeljka 7. Politike.
 • Trećim stranama kao partnerima u pružanju usluge.
 • Kako bi smo osigurali najkvaltetniju uslugu, Vaše podatke dijelimo sa našim partnerima u pružanju usluge, koji se ogledaju u čuvanju podataka, procesuiranju raznih oblika plaćanja, zaštite od prevara i dr…
 • Regulatorni zahtjevi.
 • U slučaju bilo kakvih regulatornih zahtjeva, od strane sudova, poreznih tijela, policijskih organa, tužilaštava ili drugih agencija za provedbu zakona Bosne i Hercegovine, bićemo dužni, na temelju pristiglih zahtjeva, podatke proslijediti tim institucijama, što je i obaveza Društva u skladu sa važećim propisima Bosne i Hercegovine.
 • Svako dijeljenje podataka koje prikupljamo predmet je ove Politike i detaljnije informacije o partnerima kojima dijelimo podatke možete dobiti putem kontaktiranja na e-mail adresu navedenu u sekciji za kontakte.


Vaša prava
U skladu sa odredbama ove Politike i važećih propisa, kao naš Klijent imate slijedeća prava:
1. Pravo pristupa i dostavljanja informacija

 • Kao korisnik usluge imate pravo znati, u svakom trenutku, koje lične podatke koristimo te na koji način ih obrađujemo.
 • Ispravljanje, brisanje i blokiranje podataka.
 • Ukoliko primijetite netačan ili pogrešno obrađen podataka imate pravo tražiti ispravku istog.
 • Ukoliko smatrate da nema više potrebe za obradom Vaših podataka, možete ostvariti pravo na zaborav koje uključuje brisanje Vaših ličnih podataka koje je Društvo obrađivalo.
 • Pravo na prigovor.
 • U slučaju postojanja bilo kakve sumnje na nezakonito obradu ličnih podataka imate pravo podnošenja prigovora na kontakt naveden u odjeljku 7.


Kontakt informacije
Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi ove Politike ili ukoliko želite podnijeti prigovor, to možete učiniti na e-mail: [email protected]

Izmjene Politike
Politika je podložna izmjenama, a o eventualnom mijenjanju odredbi korisnici će biti blagovremeno obavješteni putem e-mail adrese.